Co se nevešlo jinam


Advent
Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ...

1 Korintským 15, 1--4


V naší mysli je zažité, že advent znamená očekávání. Očekávání příchodu Krista. Víme, nebo alespoň tušíme, že bychom se měli na tento příchod nějak připravit.

Advent ale ve skutečnosti znamená příchod. Kristus už přišel. Vzal na sebe i Tvoje hříchy, trpěl na kříži místo Tebe, zemřel a třetího dne byl vzkříšen. Nyní sedí po pravici svého Otce odkud se vrátí v slávě, aby soudil živé i mrtvé.

Musíme se tedy připravit? Aby Ježíš Kristus přišel?

On už pro naši záchranu učinil všechno. Stojí přede dveřmi Tvého srdce a tluče; zaslechneš-li jeho hlas a otevřeš mu, vejde k Tobě a bude s Tebou večeřet a Ty s ním.

Přijal jsi evangelium? Je pro Tebe základem, který se nikdy nepohne a odolá každé bouři života? Navázal jsi osobní kontakt s Ježíšem Kristem? Miluješ ho a posloucháš? Následuješ ho? Jestliže ano, potom jsi připraven.


Poslechněte si dětskou vánoční písničku. Více nejenom vánočního povídání najdete zde.

Moje fotky na webu
Kromě tohoto sajtu, který jsem z naprosté většiny doplnil vlastními fotografiemi, se na webu objevila kolekce mých snímků ze slavnosti ustavení křesťanského společenství Ekklesia v Jihlavě. Víte, potěšilo mne to, tak se chlubím.

Výroční zpráva
ukázka titulní stránky Na stránkách Azylového domu pro matky s dětmi (kde pracuji) je ke stažení Výroční zpráva Diakonie ECM. Zájemci zde najdou nejenom suchou řeč faktů a čísel, ale i zkušenosti a zamyšlení klientů a zaměstnanců sedmi středisek z Jihlavy, Prahy a Plzně. Naše práce zasahuje široké spektrum potřebných, od maminek s dětmi po drogově závislé (Teen Challenge).