odpočinek (z výstupu na Tofanu di Rozes)
Honza
skvělej kluk
brácha Fuzgyho ženyzpět
e-mail kontakt: cita@seznam.cz