Jméno psa: ENDY Beljan CS
Číslo zápisu: CMKU/BSP 787/96
Bonitační kód: 425 ASTYy 55 A, Chovný 1

Kontakt na majitele:
Lukáš Konderla, Bystřice nad Olší 1239, PSČ 739 95
tel. 605 940 028
Celkový vzhled General looks
4 korektní a mohutný, harmonická tělesná stavba
pes 64 - 66 cm, fena 58 - 60 cm
correct and mighty, harmonious bodily building
male 64 - 66 cm, female 58 - 60 cm
Barva oka Color eye
2 tmavohnědá fuscous (deep brown)
Zuby Teeth
5 nůžkový skus scissors (cutter)
Tělesná stavba Bodily building
A ve všech pozicích odpovídající standardu in of all position corresponding standard
S krátká spadající záď short falling rear
T krátký ocas short tail
Yy zvlněná srst (nyní už korektní - pozn.) wawy hair (correct now - note)
Rozložení bílých znaků Lay-out white sign
5 typické typical
Povaha Character - nature
5 vyrovnaná, sebejistá good-tempered, cock-sure
Displazie kyčelních kloubů Coxal link
A 0/0 (tzn. naprosto korektní) 0/0 (absolutely correct)
Slovní hodnocení Verbal valuation
4. Ostravská výstava psů všech plemen
(29.5.1999 - 30.5.1999)

mohutný pes s pěknou hlavou, středně tmavým okem, pěkná tělesná stavba a úhlení, postavení předních končetin korektní v zadu lehce strmější. Chrup plný (nůžkový), kvalita srsti a zbarvení standardní.
Hodnocení: Výborný CAC (1. místo)

Fourth Ostravian Exhibition of Dogs of the all Breed
(29 - 30 May 1999)

full-strenghteye, nice dog with nice head, medial brown physical building, position (standing) forward extremity correct hinders slightly sheerer. Full set of teeth (scissors - cutter), quality of fur and colour standard.
Valuation: excellent CAC (the first place)


ENDY - PEDIGRÉE      ALMA - HOME      ŠTĚŇATA - PUPPIES      E-MAIL