Jméno psa: ALMA od Mlýnského potoka
Číslo zápisu: CMKU/BSP 1058/97
Bonitační kód: 535 ALNPTWZ 6r5 A, Chovná 1

Celkový vzhled General looks
5 korektní a mohutný, harmonická tělesná stavba
pes 67 - 71 cm, fena 61 - 66 cm
correct and mighty, harmonious bodily building
male 67 - 71 cm, female 61 - 66 cm
Barva oka Color eye
3 středněhnědá medium brown (middle brown)
Zuby Teeth
5 nůžkový skus scissors (cutter)
Tělesná stavba Bodily building
A ve všech pozicích odpovídající standardu in of all position corresponding standard
L vybočené tlapy bandy paws
N příliš dlouhý, měkký hřbet too long, soft ridge
P přestavěný rebuild
T pánevní končetiny - strmé v koleni a v hleznovém kloubu pelvic paws - sheer in genual and in hock link
W příliš světlé pálení light gold color
Z nedostatečný posun zádi short drift rear
Rozložení bílých znaků Lay-out white sign
6r typické s bílou prokvetlou pigmentem typical with white efflorescent pigment
Povaha Character - nature
5 vyrovnaná, sebejistá good-tempered, cock-sure
Displazie kyčelních kloubů Coxal link
A 0/0 (tzn. naprosto korektní) 0/0 (absolutely correct)
Slovní hodnocení Verbal valuation
fena správné výšky, správné síly kostry, typická hlava, ne zcela pevný hřbet, krátká mírně spadající záď, dobré proporce hrudníku, strmější v koleni a hlezni, standartní srst, světlejší pálení, tečkované bílé znaky, vynikající povaha female dog right height, right strength skeleton, typical head, no quite solid ridge, short mild falling rear, good proportions thorax, sheerer in genual and hock, standard hair, lighter gold color, spotty white sign, extra temper

ALMA - PEDIGRÉE      ALMA - HOME      ŠTĚŇATA - PUPPIES      E-MAIL